« ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από 06.02.2019» « ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από 06.02.2019 έως 19.04.2019 »

Οι Μελέτες και ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως ένας από τους κυριότερους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας αφορούν τόσο στην ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, στην εκτίμηση νέων αγορών και στην αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών, όσο και στις μελέτες υφιστάμενων δραστηριοτήτων.

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 • Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρηματικών Λειτουργιών (B.P.R.)
 • Εκπόνηση Μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδίου - Business Plan
 • Εκπόνηση Μελέτης Marketing Plan
 • Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας Επενδύσεων
 • Διαγνωστικός Έλεγχος διαδικασιών και οργάνωσης – Μέτρηση επιδόσεων
 • Αποτιμήσεις για εξαγορές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις επιχειρήσεων
 • Αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, καθορισμός απαιτούμενων πόρων
 • Αξιολόγηση δανειοδοτικών προγραμμάτων από Τραπεζικούς και άλλους Οργανισμούς

Εκπόνηση Μελετών Στρατηγικού Σχεδιασμού

 • Μελέτες προσδιορισμού κατάλληλων αγορών
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών τρόπων και προσεγγίσεων διείσδυσης σε νέες αγορές
 • Επιλογή και συντονισμός κατάλληλων καναλιών διανομής και φυσικής διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών

Μελέτες Εισαγωγής - Διάχυσης Καινοτομιών σε Επιχειρήσεις

Μελέτες Συστημάτων Παραγωγής - Κοστολόγησης

 • Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση Συστημάτων Οργάνωσης Παραγωγής - Κοστολόγησης
 • Πρόβλεψη Ζήτησης, Προγραμματισμός αγορών υλικών,
 • Συνολικός Προγραμματισμός Παραγωγής, Έλεγχος Εργασίας, Διαχείριση Παραγγελιών

Μελέτες Εισαγωγής Νέων Προϊόντων σε Αγορές

 • Διερεύνηση εναλλακτικών ιδεών για νέα προϊόντα (concept testing)
 • Εξέταση εναλλακτικών μεθόδων εισαγωγής – λανσαρίσματος νέων προϊόντων σε αγορές
 • Επιλογή κατάλληλου μίγματος προωθητικών ενεργειών,
 • αξιολόγηση και επιλογή των ενδεδειγμένων καναλιών διανομής

Έρευνες

 • Έρευνες marketing
 • Έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς
 • Έρευνες ικανοποίησης καταναλωτών (Customer Satisfaction Research)
 • Έρευνες εικόνας εμπορικών σημάτων (Brand Image Research)

Οι υπηρεσίες της smart business consulting στον ανωτέρω τομέα απευθύνονται τόσο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, όσο και στις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε Οργανισμούς του Στενού και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Αποσκοπούν δε, στο να βοηθούν τη διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τα σημερινά προβλήματά της και να προγραμματίζει καλύτερα τις μελλοντικές ανάγκες και δραστηριότητές της.
 

resepi nasi ayam

resep masakan sederhana
resep kue
resepi
kue ulangtahun
resepi
resep makanan