« ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από 06.02.2019» « ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από 06.02.2019 έως 19.04.2019 »

Οι υπηρεσίες της smart business consulting αναπτύσσονται τόσο προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και προς Οργανισμούς και Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. Η συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος επιβάλλουν πλέον την υιοθέτηση και εφαρμογή Διεθνών Προτύπων – Συστημάτων Διαχείρισης, πιστοποιώντας έτσι σε πελάτες, προμηθευτές και ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και τη διαβεβαίωση αυτών για την ύπαρξη συστηματικής διαχείρισης και ελέγχου.

  • ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)
  • ISO 14001:2004 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
  • OHSAS 18000 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας)
  • ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων)
  • HACCP (Σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου)

Η διαδικασία ανάπτυξης των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια :

  • Σχεδιασμός Συστήματος
  • Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 

resepi nasi ayam

resep masakan sederhana
resep kue
resepi
kue ulangtahun
resepi
resep makanan